Öncelikle Birlik Yönetimi ile Oda Yönetimini birbirinden ayıralım. Oda Yönetimi, Birlik Yöneticileri ile koordineli ama yerel yöneticilerdir. Birlik yönetimi ise -muhtemelen- Ankara merkezii yöneticileridir.

Bu arada belirtmek isterim ki: yazacaklarım kuvvetle muhtemel olasılıklar olup ufak tefek değişiklikler illaki olacaktır. Oda yöneticisini, kendi bölgesindeki optisyen-gözlükçüler iki yılda bir, İl Yüksek Seçim Kurulunun organizasyon ve gözetiminde, Oda genel kurul toplantısında, gizli oy-açık sayım usülü ile seçer. Öncelikle beş kişilik yönetim kurulu oy çokluğuna göre sıralnır. Burada en çok oyu alan kişinin başkan olma zorunluluğu ve durumu olmadığını belirtmeliyim. Çünkü başkanı, yeni seçilmiş olan beş kişilik yönetim kurulu seçer. Yine yönetim kurulunun insiyatifi ile Oda Genel Sekreteri, Sayman ve üyeler seçilir.

Oda başkanı gönüllülük temelli çalışır. Yani başkana “Huzur Hakkı” vesair adı altında bir ücret ödenmez. Oda başkanı belirlenecek peryotlarla -haftada bir de olabilir, ayda bir de- yapılan yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.Bu toplantılara 3 defa üstüste mazeretsiz katılmayan yöneticinin, yöneticilik görevi son bulur. Oda başkanı bölgedeki tüm üyelere eşit mesafeli, çıkar gözetmeksizin çalışır. Gerekli komisyonları yine gönüllülük esasına dayalı olarak isteyen optisyen-gözlükçü üyelerden oluşturur. Yerel, bölgesel veya ulusal çapta toplantı ve protokollere, masrafları oda bütçesinden karşılanmak üzre katılarak bölgeyi temsil eder.

Optisyen Mustafa ÖZBEK

Mustafa ÖZBEK


mustafaozbek@optisyen.com

.. Kimler Neler Demiş?