KONU:

      TO - GB GÖREVLERİ NELERDİR ?

      Sohbeti Düzenleyen: Optisyen Zeynep Tunç

      Kim Hangi Maddeden Ne Anlıyor?  Hangi Maddeden Hangi Sonuçlar Çıkabilir ?

 

       Bilindiği üzere; Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 24 Mayıs 2019 Cuma Günü, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

       Bu yönetmelik maddelerini , mesleki konuda önem arz eden ve meslektaşlarımızın beklentileri yüksek olduğu maddelerden başlayarak, tek tek ele almak ve fikir alışverişinde bulunmak amaçlı, madde madde konular halinde bu gurupta beraberce yorumlamaya çalışacağız.

https://www.facebook.com/groups/849369105141686/

1.Olarak değinmek istediğim ;

 

Yedinci Bölüm olan, Mali Hükümler ana başlığı altındaki, Hizmet bedellerinin tespiti başlıklı madde.

 

  • MADDE 94 – (1) Meslek mensuplarının meslek icra ederken camların çerçevelere takılmasından hastanın gözüne en uygun şekilde uygulanmasına kadar verdikleri hizmetlerin asgarî bedelleri, kullanılan camın teknik özellikleri, bu hususta sarf edilen emek, diğer maliyet unsurları ve sosyoekonomik şartlar da gözetilerek, her yıl Ocak ayı içinde Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilerek odalara ve odalarca da üyelere bildirilir. Bu bedellerin altında bir bedel üzerinden hizmet verilemez.

 

  • (2) Birliğin ve odaların mensupları için verdiği hizmetlerin ve hazırlayıp bastırdığı standart form, anlaşma, sözleşme ve protokol formatı gibi basılı evrakın verilmesi karşılığında alınacak bedeller de birinci fıkrada belirtilen şekilde belirlenir ve bildirilir.

 

   

          OPTİSYEN

       ZEYNEP TUNÇ


Beta Optik

.. Kimler Neler Demiş?