Bildiğiniz gibi AYDU Optisyenlik bölümü öğrencileri ''Optisyenlerin Kamuda İstihdamı'' konusuna dikkat çekmek adına boş çerçeve kampanyası yaparak Adıyaman İlinde çeşitli görsel faaliyetler yapmaktadır.

Optisyenlik öğrencileri herkese boş çerçeve takarak ''Optisyenlerin Kamuda İstihdamı '' konusu hakkında kısa bilgiler vermekte görsel video ve resimler hazırlayarak sosyal medya da paylaşıyorlar.

ADYU Optisyenlik Bölümü hocası Öğr. Gör. Gül Nihal YEŞİLDAL ' da aşağıda ki raporu hazırlayarak resmi kurumlara ve yetkililere göndermişlerdir.

Raporun tamamını sizlerle paylaşıyoruz.

OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ MEZUNLARININ SAĞLIK ÇALIŞMA ALANLARININ GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Güncel şartların değişmesi ve mesleki eğitimin günümüzde önemli hale gelmesi iş hayatında bazı çalışma modellerinin de yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Bu yapılandırmalardan biri de Optisyenlik mezunlarının çalışma sahasıyla  ilgilidir. Günümüzde ‘Optisyenlik Programından’ mezun olan öğrenciler “Optisyen” unvanı ile  gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yapmaktadır. Fakat  Optisyenlik programında  okuyan öğrencilere reçeteye uygun gözlük yapılandırması haricinde genel sağlık ve göz doktorları tarafından verilen göz sağlığı ve cihazları dersleri  işlenmekte, bu eğitimlere yönelik staj yapılmakta olup ayrıca devlet ödemelerinde  önemli yere sahip  optik  cihaz ödeme iş kanunları mevzuat dersleri verilmektedir.Bu sebeple Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinden mezun olan Optisyenlerin sadece mağazalarda gözlük yapılandırması mesleğiyle değil bunun yanında, kamu ve özel hastanelerde göz doktorlarının yanında yardımcı sağlık personeli olarak,Tıbbi Cihaz Kurumu ve SGK bünyesinde de optik ödeme birimlerinde de çalışabilmesinin sağlanması verilen eğitimin uygulanabilirliliği,güncelliği, iş gücü ve ülke şartlarına faydalı olabilmesi açısından önem arz etmektedir. Konjonktür bu yönde ilerlemektedir. 

GÜNCELLEME TALEBİNE SÖZ KONUSU OLAN OPTİSYENLİK BÖLÜMLERİNİN EĞİTİM ŞEKLİ

Optisyenlik bölümü programları sağlık alanı kategorisinde olup Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde 2 yıllık eğitim veren ön lisans eğitim programıdır. Üniversitelerin Sağlık Meslek YüksekokullarınınOptisyenlik Programından mezun olmuş kişilere “Optisyen” denmektedir. Optisyenler, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için oluşturulmuş reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve reçete doğrultusunda hastaya özel uygulamaları sağlayabilecek düzeyde eğitim almış ,göz sağlığı ve genel halk sağlığı bilgisine sahip, yasal ve kurumsal süreçleri uygulayabilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik sağlık elemanlarıdır.Bu uygulamaları yapabilmeleri için de temel gözlük yapılandırma eğitiminin yanındagözle ve genel sağlıkla ilgili göz doktorları tarafından mesleki sağlık dersleri zorunlu dersler olarak verilmektedir.Ayrıca resmi sağlık ödeme sistemimiz ve iş kanunu hakkında da zorunlu dersler görmektedirler. Derslerimizin önemli bir kısmını oluşturan gördüğümüz sağlık ve iş kanunu dersleri şu şekildedir (Tüm bölümlerde hemen hemen aynı isimlerde dersler görülmektedir.)

‘Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Kontak Lensler, Klinik Optik ve Rehabilitasyon, Görme Optiği ve Refraksiyon I, Görme Optiği ve Refraksiyon II, Görme Optiği ve Refraksiyon III, Göz Muayenesi Optik Araçları, Optisyenlik Labaratuvar Uygulamaları, Göz Poliklinik Stajı, İş Yeri Stajı Halk Sağlığı, İlk Yardım, İş Güvenliği ve Sağlığı, Optik Ödeme Sistemi ve Paket  Uygulamaları, Psikoloji, Halkla İlişkiler, İletişim Teknikleri, İşaret Dili, İş Meslek Etiği, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı vb. dersler…’

 

GÖZDOKTORLARININ YANINDA OPTİSYEN İSTİHDAMININ FAYDALARI

Optisyenlerin göz doktorlarının yanında yardımcı sağlık personeli göreviyle istihdam edilmeleri sağlıkta hizmet kalitesini artıracağı gibi iki meslek grubu arasındaki dayanışmayı da  geliştirecektir. Zira göz kusurlarına teşhis koyan hekimler kadar bazı göz kusurlarının tedavi edilmesine doğrudan reçeteye uygun gözlük ve lens yapılandırması yaparak katkı sağlayan optisyenlerin işlevi önem arz etmektedir. İki meslek grubunun aynı hastalara yönelik sağlık hizmeti vermeleri önemlidir ve işbirliğini gerektirmektedir. Eğitiminde göz sağlığı ve cihazları dersleri alan, göz anatomisi ve cihazlarından anlayan yardımcı bir sağlık personelinin göz doktorlarına yardımcı sağlık personeli olarak faydasının dokunacağı açıktır.Göz muayenesinde kullanılan  cihazlarının hazırlanması, kullanılması, temizliği noktasında, hasta takibi ve yönlendirmesinde , e-sağlık sistemi girişlerinin meslekle ilgili optisyenler tarafından kullanılması daha etkin bir sağlık hizmeti sunacaktır.

 

SGK ve TIBBİ CİHAZ KURUMU BÜNYESİNDE OPTİSYEN İSTİHDAMIN FAYDALARI 

Göz sağlığı için  SGK ve Tıbbi cihaz kurumlarında  gözlük çerçevesi, gözlük camı, lens ödemeleri, tıbbi optik cihaz  ve ürün temini yapılmaktadır.Devletimizin e- devlet  uygulaması üstünden gözlük çerçevesi  ve lens ödemeleri için Medula Optik sistemi kullanılmaktadır. İlgili sistem derslerde öğretilen ve meslek hayatında optisyenlerin günlük kullandıkları resmi bir sistemdir. Optisyenler mesleki eğitimlerinde aldıkları gözlük ve lens yapılandırma, diğer optik cihaz dersleri, mevzuat, sosyal güvenlik ve iş kanunu derslerini mesleklerini uygularken aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu nenenle optisyenlere  adı anılan devlet kurumlarında çalışma imkanı tanınmasıdevletimizin sağlık ödemelerinin daha verimli gerçekleşmesi adına önem arzetmektedir.

 Tüm bu anılan  şartlar gereği Optisyenlerin Kamu ve Özel hastahanelerde göz doktorlarının yanında yardımcı sağlık personeli olarak  ve  SGK ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde optik ödeme birimlerinde de çalışabilmesinin önü açılmalıdır. Yetkili kişi ve kurumların optisyenlerin çalışma alanlarının genişletilip yeniden düzenlenip güncellenmesi hususunda destek, görüş ve önerilerini talep etmekteyiz.

Öğr. Gör. Gül Nihal YEŞİLDAL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ


Beta Optik

.. Kimler Neler Demiş?